O projektu

Sažetak projekta

Biomedicinsko inženjerstvo (BI) pomaže boljem razumijevanju fiziologije i strukture ljudskog tijela i razvoju novih medicinskih uređaja i kliničkih usluga koji pomažu zdravstvenoj struci u prevenciji, dijagnostici i liječenju bolesti, a biomedicinski inženjeri su ključni za istraživanje i razvoj, dizajn, nadzor, održavanje i sigurnost medicinskih uređaja, odabir, instalaciju i integraciju sustava medicinske informatike. Starenje društva, sve ozbiljnije kronične bolesti i rastući troškovi zdravstvenih sustava postaju globalni izazov. Tržišna vrijednost BI sektora u EU je 110mlrd. €, s 650.000 zaposlenih u 26.000 kompanija.

U Europi trenutno postoji oko 300 studijskih programa (SP) iz područja BI, od kojih 50% pripada diplomskoj razini, a 67% SP kreirano je u posljednjih 18 god., što govori o rastućoj društvenoj potrebi za BI. Pojedina područja BI djelomično su pokrivena u postojećim kolegijima drugih SP u RH, no ti SP nisu formirani prema standardima zanimanja (SZ) i kvalifikacija (SK) za BI, već daju znanja i vještine za druga zanimanja. U RHtrenutno ne postoji nijedan SP koji daje kvalifikaciju iz BI, što je problem koji se želi riješiti ovim projektom.

Ciljevi projekta

Svrha ovog projektnog prijedloga je unaprijediti HKO kroz razvoj:

 1. standarda zanimanja biomedicinski inženjer,
 2. standarda kvalifikacije biomedicinski inženjer,
 3. diplomskog sveučilišnog studijskog programa u području biomedicinskog inženjerstva.

Također, u okviru ovog projekta predviđeno je unapređivanje sustava za osiguranje kvalitete kroz unaprjeđenje sustava za vođenje evidencija na FER-u. Nadalje, kroz projektne aktivnosti unaprijedit će se nastavničke kompetencije i opremiti nastavni laboratoriji s ciljem razvoja modela provedbe nastave.

Partnerske institucije

 • Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER), Korisnik
 • Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB)
 • Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet (MEF)
 • Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku (HDBIMF)
 • Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)

Trajanje i vrijednost projekta

 • Datum početka projekta: 22. ožujka 2019.
 • Trajanje projekta: 3 godine
 • Vrijednost projekta: 3.997.800,85 kn